BAŞVURU ŞARTLARI
 • Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması gerekmektedir.
 • Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.
 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması gerekmektedir.

Öğrenciler için Başvuru Belgeleri

  • Aday Öğrenci Başvuru Formu (2)*
  • Öğrenci Başvuru Formu (2)*
  • Transkript (Türkçe-İngilizce) (2)
  • Yabancı Dil Belgesi (2) (TOEFL, IELTS, YDS veya Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulundan alınan belge) (Her sınavın geçerlilik süresi farklıdır.)

* Tüm başvuru formlarına fotoğraf eklenmelidir.

Öğretim Elemanları için Başvuru Belgeleri

  • Öğretim Elemanı Bilgi Formu (2)
  • Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı Formu  (2)
  • Başvurulan bölümle ilgili;
   • Yayınlar
   • Projeler
   • Çalışmalar