SIKÇA SORULAN SORULAR
1- Mevlana Değişim Programı Nedir?
Öğrenci ve öğretim elemanı değişimine olanak sağlayan yurt dışı değişim programıdır.

2- Mevlana Değişim Programı’na Kimler Katılabilir?
Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile görev yapan öğretim elemanları katılabilir.
Giden öğretim elemanı değişimi 2015-2016 eğitim öğretim yılında, ikinci bir yürütme kurulu kararına kadar YÖK tarafından durdurulmuştur.

3- Mevlana Değişim Protokolü yapılan ülke ve üniversiteleri nereden öğrenebilirim?
Mevlana web sayfasında https://mevlana.hacettepe.edu.tr/ Protokoller başlığı altında yer alan listeyi inceleyebilirsiniz.

4- Kayıtlı olduğum bölüm protokollere dahil midir, istediğim her ülke için başvuru yapabilir miyim?
Bölümünüzün hangi ülke ve üniversitelerle değişim kontenjanı olduğunu Mevlana web sayfasında https://mevlana.hacettepe.edu.tr/ Kontenjanlar başlığı altında görebilirsiniz.

5- Değişime katılmak istediğiniz üniversite ile yapılmış bir Mevlana Protokolü yoksa veya protokol var ancak bölümünüz dahil değilse ne yapmalısınız?
Protokole dahil olma kararı Bölüm/Fakülte Mevlana Koordinatörleri tarafından verilir. Öğrencilerin bu tür talepleri öncelikle Bölüm/Fakülte Koordinatörleri ile görüşmeleri gerekir. Bölüm/Fakülte Koordinatörü talebi uygun bulursa Mevlana Koordinatörlüğü’ne elektronik posta (mevlana@hacettepe.edu.tr) ile iletir. Koordinatörlüğümüz gelen talep doğrultusunda gerekli adımları atarak karşı kurumun da uygun görmesi halinde Mevlana protokolünü gerçekleştirir veya mevcut protokole bölümünüzün eklenmesi sağlar.

6- Bölüm veya Fakülte Mevlana Koordinatörümü nereden öğrenebilirim?
Mevlana web sayfasında https://mevlana.hacettepe.edu.tr/ Hacettepe’de Mevlana başlığı altında yer alan Bölüm Koordinatörleri listesinden öğrenebilirsiniz.

7- Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık döneminde Mevlana Programına başvuru yapılır mı?
Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapamaz.

8- Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tez aşamasında Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanabilir mi?
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri yönetmelikte belirtilen hususları taşıması kaydıyla tez döneminde de Mevlana Değişim Programı’ndan faydalanabilir.

9- Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencileri programdan faydalanabilir mi?
Tıp Fakültesi 6. sınıf (intörn) öğrencilerinin, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Mevlana Değişim Programı’ndan faydalandırılmasının ikinci bir karara kadar durdurulması hakkında alınan karar gereğince intörn öğrencileri Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanamamaktadır.

10- Artık yıl öğrencileri programa başvurabilir mi?
Evet, öğrenci bir dersi bile olsa başvurabilir.

11- Araştırma görevlileri programdan faydalanabilir mi?
Araştırma görevlileri lisansüstü bir programa kayıtlıysa öğrenci olarak programdan faydalanabilir ancak öğretim elemanı olarak ders verme hareketliliğine katılamaz.

12- Öğrenciler için değişimin süresi nedir?
Güz dönemi veya Bahar dönemi olarak bir yarıyıl olabileceği gibi Güz+Bahar dönemi olarak iki yarıyıl da olabilir. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.

13- Öğretim Elemanları için değişimin süresi ve içeriği nedir?
Öğretim elemanları en az 2 hafta en fazla 3 ay süreyle ders verme hareketliliğinden faydalanabilir.
Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.

14- Bu programa katılmak diğer değişim programlarından yararlanmayı kısıtlar mı?
Hayır, kısıtlamaz. Öğrenciler bu programa katılmadan önce ya da katıldıktan sonra diğer değişim programlarından da yararlanabilir.

15- Öğrenci ve öğretim elemanlarının Mevlana Değişim Programı kapsamında faydalanabilecekleri maddi olanaklar nelerdir?

 

BURS

YEVMİYE

YOL MASRAFLARI

KONAKLAMA
MASRAFI

ÖĞRENCİ

VAR

YOK

YOK

YOK

ÖĞRETİM ELEMANI

YOK

VAR

VAR

YOK

16- Öğrencilerin alacağı burs miktarı nedir?
Detaylı bilgi ve ülkelere göre belirlenmiş burs miktarı için https://mevlana.hacettepe.edu.tr/burs.shtml adresini ziyaret ediniz.

17- Öğretim elemanlarına yapılacak ödemelerin miktarı nedir?
Detaylı bilgi ve öğretim elemanlarına ülkelere göre yapılacak ödeme listesi için https://mevlana.hacettepe.edu.tr/burs.shtml adresini ziyaret ediniz.

18- Burs ödemesi ne kadar süreyle ve nasıl yapılır?
Öğrenciler programdan sadece 1 dönem burslu olarak faydalanabilir. Güz+Bahar olarak bir akademik yıl değişime katılan öğrenci Güz döneminde burslu, bahar döneminde burssuz değişimden yararlanır.
Öğrencilere burs miktarının %80’i ön ödeme olarak yapılır. Geri kalan %20’lik burs tutarı, transkript sonrasında ders geçme durumuna göre yapılır.

19- Programdan burslu yararlandığımda aldığım diğer burs ya da kredilerim kesilir mi?
Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

20- Gideceğim Üniversitede öğrenim bedeli öder miyim?
Öğrenciler, değişim programı çerçevesinde gidecekleri yükseköğretim kurumuna eğitim öğretim ücreti ödemezler. Kayıtlarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler.

21- Başvurular ne zaman ve nereye yapılmalıdır?
Her yılın Şubat veya Mart ayında başvurular açılır. İlan edilen başvuru tarihlerinde gerekli belgelerin kayıtlı olunan üniversitenin Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne teslimi yeterlidir.

22- Bahar dönemi için başvurular ne zaman yapılır?
Mevlana Değişim Programı başvuruları yılda 1 kez açılmaktadır. Güz ve bahar dönemi başvuruları bir arada alındığı için, ikinci döneme ayrı bir başvuru tarihi bulunmamaktadır. Bu nedenle Şubat veya Mart aylarında ilan edilen tarihte bahar dönemi başvurusu yapılmalıdır.

23- Öğrenciler için Mevlana Değişim Programı’na Başvuru Şartları nelerdir?
 • Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması,
 • Değişim öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun talep ettiği yabancı dil seviyesini gösterir belgenin olması gerekmektedir.

24- Öğretim elemanları için Mevlana Değişim Programı’na Başvuru Şartları nelerdir?
Öğrenim hareketliliği kapsamında yalnızca yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları başvuru yapabilir. Giden öğretim elemanı değişimi 2015-2016 eğitim öğretim yılında, ikinci bir yürütme kurulu kararına kadar YÖK tarafından durdurulmuştur. Üniversitemiz öğretim elemanları ise proje hareketliliği kapsamında başvuru yapabilir.
Gidilen yükseköğretim kurumunun eğitim dili, öğretim elemanının hangi dilde ders vereceği ve bu dile ait bilgi düzeyi gibi özel durumlara öncelik verilir.
Değişimde, daha önce öğretim elemanı değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim elemanlarından gelen başvurulara öncelik tanınır.

25- Öğrenciler için başvuru belgeleri nelerdir?
 • Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 Kopya)
 • Öğrenci Başvuru Formu (2 Kopya)
 • Fotoğraf (2 Adet) (Başvuru formunun üzerinde)
 • Transkript (2 Kopya) (Türkçe-İngilizce)
 • Yabancı Dil Belgesi (2 Kopya) (Türkçe-İngilizce)

26- Yabancı dil seviyesini ölçmek için hangi sınav türü/belgesi (YDS, TOEFL, IELTS gibi) gereklidir?
Programdan faydalanabilmek için başvuran öğrencilerin seçiminde kullanılan temel kriterlerden biri de dil puanıdır. Ancak ilgili mevzuatça belirlenmiş bir sınav türü ya da belgesi bulunmamaktadır. Adaylar ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan bir sınav belgesi sunabilir. Üniversiteler kendi yapacakları sınavla da öğrencilerin dil bilgisini ölçebilir ve belgeleyebilirler.
Üniversitemiz öğrencileri TOEFL, IELTS sınavlarının yanı sıra ÖSYM tarafından yapılan dil sınavı belgeleri veya Yabancı Diller Yüksekokulumuzun yaptığı ERASMUS sınav belgesi ile de başvuru yapabilir.

27- Öğretim Elemanı için başvuru belgeleri nelerdir?
 • Öğretim Elemanı Bilgi Formu (2 Kopya)
 • Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı  (2 Kopya)
 • Gelmek istediği bölümle ilgili olarak; Yayınlar, Katıldığı Projeler, Yürüttüğü çalışmalar

28- Başvuru Formları nereden temin edilir?
https://mevlana.hacettepe.edu.tr/belge.shtml adresinden başvuru formlarına ulaşılabilir.

29- Başvuruların değerlendirilmesi ve seçiminde izlenecek aşamalar nelerdir?
Değerlendirmede başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak adayların seçimi gerçekleştirilir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, gönderilen aday listesi üzerinden kabul alan öğrenci ve öğretim elemanlarını belirler ve üniversitelere resmi yazıyla bildirir. Üniversitemiz Mevlana web sayfasında kabul listeleri yayınlanır.

30- Kabul listesinde yer alıyorum. Şimdi ne yapmalıyım?
Kabul alan öğrenci ve öğretim elemanlarına ilişkin takvim, süreç ve belgeler için Mevlana web sayfasında yapılan duyuru metnini okumanız gereklidir.

31- Programa katılan öğrenci dönem kaybına uğrar mı?
Öğrenim Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce açık olarak belirlenir. Böylece öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

32- Değişime katılan öğrenciler için hangi notlandırma ve kredilendirme sistemi kullanılacaktır?
Mevlana Değişim Programı öğrencilerinin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Yükseköğretim kurumları imzaladıkları protokolde karşılıklı olarak mutabık kaldıklarını beyan etme şartıyla, ortak bir kredilendirme sisteminde anlaşabilecekleri gibi, AKTS kredilendirme sistemini de değişimde esas alabilirler.

33- Değişim öğrencisi alttan ve üstten ders alabilir mi?
Ders kredilerinin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir.

34- Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı nedir?
Mevlana Değişim Protokolü yapılan üniversiteler ile karşılıklı proje yapılmasına imkan veren proje bazlı bir hareketlilik programıdır. Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulamaya girmiştir. Bu program kapsamında giden öğretim elemanı hareketliliği de yapılabilmektedir.

35- Proje başvurusu ne zaman yapılır ve süreç nasıl işler?
Her yılın Şubat veya Mart ayında başvurular açılır. Proje konuları ve başvuru tarihleri ilan edilir. 
Mevlana protokolü olan üniversitelerden, öğretim elemanlarımıza veya öğretim elemanlarımızdan yurt dışı anlaşmalı üniversitelerin öğretim elemanlarına proje ortağı olmak için teklif iletilir. Karşılıklı olarak proje içeriği oluşturulur ve proje kapsamında görev alacak öğrenci ve öğretim elemanları belirlenir. Üniversitemiz öğretim elemanı proje başvurusunu YÖKSİS üzerinden yapar. Mevlana Kurum Koordinatörlüğü projeleri üst yazı ile YÖK’e iletir. YÖK tarafından kabul alan projeler resmi yazıyla üniversitelere bildirilir. Üniversitemizden kabul alan projeler için proje sahibi öğretim elemanlarımıza resmi yazıyla bilgi verilir.

36- Öğretim elemanı olarak projemin başvurusunu nasıl yapabilirim?
YÖKSİS üzerinden doğrudan proje başvurusu ve veri girişleri yapabilirsiniz.

37- Proje hareketliliğine katılmak için nasıl başvurabilirim?
Öğrenci ve öğretim elemanı başvurularının alınması ve adayların belirlenmesine ilişkin işlemler, Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisi tarafından yapılmaz. Proje sahibi öğretim elemanları YÖKSİS üzerinden proje başvurusu yaparken aynı zamanda projede görev alacak öğrenci ve öğretim elemanlarına doğrudan karar verir.

38- Programla ilgili duyurulara ve daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim?
Koordinatörlüğümüz web sayfası üzerinden https://mevlana.hacettepe.edu.tr/ ulaşabilirsiniz.